'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 冬至咖啡 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 冬至咖啡 个人专辑

    模糊检索
冬至咖啡 个人专辑 用照片讲述故事,用相机记录美好

冬至咖啡
-黄金会员-
---------------------------------------------------
福建省摄影家协会会员---------------------------------------------------
注册日期:2014/4/22 3:59:37
来自  :中国福建
从事工作:金融
OICQ:56659101微信号dongzhikafei
MSN:
常用器材:佳能
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被87185次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
清心履痕:老师的人文片拍的真好!!!喜欢!!!
一瓢海水:老师拍的片子很另人佩服,问候。
一瓢海水:老师拍的片子很另人佩服,问候。
采碳翁:冬至咖啡老师
美丽心情zl:您好!
冬至咖啡 在车坛影协收录共有 1512 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
《回家》
2018/7/20 12:04:06
《花桥祭》
2018/7/19 10:21:53
《培田人家》
2018/7/18 11:27:30
《童年》
2018/7/16 7:50:18
查看: 257 评论: 56 查看: 88 评论: 24 查看: 111 评论: 26 查看: 317 评论: 55
《花桥祭》
2018/7/15 9:11:58
《外面的声音》
2018/7/13 9:52:45
《老宅里的日子》
2018/7/11 16:48:16
《福宅》
2018/7/9 10:30:26
查看: 129 评论: 28 查看: 335 评论: 55 查看: 319 评论: 53 查看: 429 评论: 66
 
冬至咖啡 共有 1506 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
《回家》
2018/7/20 12:04:06
《花桥祭》
2018/7/19 10:21:53
《培田人家》
2018/7/18 11:27:30
《童年》
2018/7/16 7:50:18
查看: 257 评论: 56 查看: 88 评论: 24 查看: 111 评论: 26 查看: 317 评论: 55
 
冬至咖啡 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
7-20 18:49 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:48 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:48 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:48 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:48 http://pan.baidu.com
7-20 18:47 精彩刻画!暖色漂亮!学习!问好老师!
7-20 18:23 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:23 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:22 精彩!赏习!问好老师!
7-20 18:22 精彩!赏习!问好老师!
冬至咖啡 论坛发言4条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
1-21 09:10 要求专辑
1-21 17:55
2-8 18:45 恭喜!
10-1 23:41 老师好
页面执行时间:246.094毫秒