'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 冬至咖啡 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 冬至咖啡 个人专辑

    模糊检索
冬至咖啡 个人专辑 用照片讲述故事,用相机记录美好

冬至咖啡
-黄金会员-
---------------------------------------------------
福建省摄影家协会会员---------------------------------------------------
注册日期:2014/4/22 3:59:37
来自  :中国福建
从事工作:金融
OICQ:微信号dongzhikafei
MSN:
常用器材:佳能
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被98617次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
大树下:陈总:你好!
一瓢海水:南丰傩和锅厂系列好令人喜欢 老师经常去那
平鉴:祝贺老兄大作上封面!
一瓢海水:问候老师 老师拍摄的锅很漂亮 能留个电话
南塘河:谢谢关注
冬至咖啡 在车坛影协收录共有 1707 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
《歇会》
2019/9/16 9:09:55
《土陶坊》
2019/9/15 18:00:16
《土陶坊》
2019/9/13 15:55:31
《土陶工》
2019/9/11 18:30:31
查看: 104 评论: 29 查看: 72 评论: 15 查看: 143 评论: 22 查看: 206 评论: 36
《土陶工》
2019/9/8 18:44:27
《瓷都影像》10
2019/9/5 15:44:12
《瓷都影像》9
2019/9/3 19:14:05
《瓷都影像--齐心》8
2019/9/1 15:27:22
查看: 83 评论: 14 查看: 312 评论: 57 查看: 566 评论: 57 查看: 289 评论: 50
 
冬至咖啡 共有 1700 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
《歇会》
2019/9/16 9:09:55
《土陶坊》
2019/9/15 18:00:16
《土陶坊》
2019/9/13 15:55:31
《土陶工》
2019/9/11 18:30:31
查看: 104 评论: 29 查看: 72 评论: 15 查看: 143 评论: 22 查看: 206 评论: 36
 
冬至咖啡 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
9-16 17:43 用光老道!精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:41 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:41 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:41 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:41 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:41 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:41 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:40 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:40 精彩!赏习!问好老师!
9-16 17:40 精彩!赏习!问好老师!
冬至咖啡 论坛发言4条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
1-21 09:10 要求专辑
1-21 17:55
2-8 18:45 恭喜!
10-1 23:41 老师好
页面执行时间:234.375毫秒