'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 荷塘 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 荷塘 个人专辑

    模糊检索
荷塘 个人专辑 柳色青青一树新, 轻烟淡淡碧溪春。懒与桃李争颜色, 闲依东风弄舞裙。

荷塘
-黄金会员-
---------------------------------------------------
       中国摄影家协会会员
       中国民俗摄影家协会会员
       湖南省娄底市政协委员
       娄底市摄影家协会副主席  
       娄底市老摄影家协会副主席 
       湖南省摄影家协会会员
       荣获《中国摄影》在线中国摄影师称号

---------------------------------------------------
注册日期:2006/7/28 0:14:36
来自  :湖南省
从事工作:
OICQ:NO
MSN:
常用器材:佳能
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被17449次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
clf:问好!
艳子:给老师拜个晚年,祝老师龙年吉祥,阖家欢乐,万
阿宏:新年好!
(老玉米):给老师拜年了!
水墨樱花:老师好!!
荷塘 在车坛影协收录共有 230 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
张牙舞爪
2018/7/23 18:27:50
大漠驼影
2018/7/23 16:01:24
长袖舞千年
2018/7/23 11:01:07
大漠舞影
2018/7/23 8:53:20
查看: 34 评论: 10 查看: 19 评论: 3 查看: 71 评论: 18 查看: 61 评论: 18
搀扶
2018/7/22 16:57:02
两两相望
2018/7/22 10:58:02
转场
2018/7/22 7:07:30
转场
2018/7/21 7:14:18
查看: 67 评论: 19 查看: 75 评论: 19 查看: 50 评论: 16 查看: 55 评论: 17
 
荷塘 共有 207 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
张牙舞爪
2018/7/23 18:27:50
长袖舞千年
2018/7/23 11:01:07
大漠舞影
2018/7/23 8:53:20
搀扶
2018/7/22 16:57:02
查看: 34 评论: 10 查看: 71 评论: 18 查看: 61 评论: 18 查看: 67 评论: 19
 
荷塘 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
7-23 18:24 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:24 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:24 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:23 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:23 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:23 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:22 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:22 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:22 赏习精彩佳作!老师下午好!
7-23 18:21 赏习精彩佳作!老师下午好!
荷塘 论坛发言18条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
2-11 10:26 铭城国际
1-22 12:43 淡定为上!!!
1-15 15:26 黄广南老师,晨光晰二位老师,你们好!
1-2 10:33 敬佩之情油然而生!!!
12-30 23:18 西藏
12-30 23:15 西藏
12-30 23:14 西藏
12-30 23:12 西藏
12-30 23:08
12-30 23:08 西藏游记
页面执行时间:132.813毫秒