'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 黄科达 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 黄科达 个人专辑

    模糊检索
黄科达 个人专辑

黄科达
-普通会员-
---------------------------------------------------
业余打假者
专业反装逼

---------------------------------------------------
注册日期:2013/6/27 14:24:58
来自  :
从事工作:
OICQ:
MSN:
常用器材:佳能600D
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被3729次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
魏贺荣:老师好
卉馨:您好!
黄科达 在车坛影协收录共有 15 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
滇藏公路上的彝族村寨
2015/2/12 17:29:25
外出
2015/2/10 14:46:47
烟雨龙脊
2015/1/31 18:44:18
幻城---4
2013/7/19 14:50:34
查看: 784 评论: 16 查看: 584 评论: 8 查看: 447 评论: 20 查看: 701 评论: 7
幻城---3
2013/7/10 19:15:52
幻城---2
2013/7/9 18:28:18
幻城---1
2013/7/3 20:57:10
吞噬---4
2013/7/2 10:38:33
查看: 868 评论: 18 查看: 549 评论: 7 查看: 498 评论: 3 查看: 711 评论: 25
 
黄科达 共有 11 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
滇藏公路上的彝族村寨
2015/2/12 17:29:25
烟雨龙脊
2015/1/31 18:44:18
幻城---4
2013/7/19 14:50:34
幻城---3
2013/7/10 19:15:52
查看: 784 评论: 16 查看: 447 评论: 20 查看: 701 评论: 7 查看: 868 评论: 18
 
黄科达 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
11-7 22:08 这不是纪实瞬间,而是合成照片,那猫是P上
10-18 08:51 当年在园地炮轰老会长到各地视察照片上侧封
10-18 08:46 当年在园地炮轰老会长到各地视察照片上侧封
10-17 22:48 只要是打铁的上封片子,必定是铁花四溅,车
10-17 22:44 老师的后期功夫越来越好,创意合成越来越妙
10-17 22:42 国家图书馆又一次登上了封面!这一次因是副
10-16 23:59 优越感与看西部 比起东部,西部确实
10-16 13:19 低音炮说:近来很少上车坛,因为有些管理员
10-16 10:28 18年的马街,我有幸目睹一个佝偻着老腰,
10-15 23:23 车坛管理员推封一向有重形式轻内容的倾向,
黄科达 论坛发言26条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
10-12 14:12 再问老师好!
10-12 13:18 老师好!
9-16 21:03 公示讨论
12-18 23:01 看文有感!
4-9 00:48 改的很快!
4-8 22:32 作者很幸运!恭喜恭喜!!恭喜你!!!!!
2-6 22:50 拍此图者很值得!
12-21 18:56 一连四图都推荐!
12-11 23:17 一图两推封!有意思吗?!
10-29 21:29 请教管理员
页面执行时间:156.250毫秒