'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 明月荷影 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 明月荷影 个人专辑

    模糊检索
明月荷影 个人专辑

明月荷影
-黄金会员-
---------------------------------------------------
明明如水淡而闲
月满清辉韵九天
荷碧无尘心亦净
影中俏立一支莲

---------------------------------------------------
注册日期:2009/8/25 19:47:32
来自  :深圳
从事工作:教育
OICQ:
MSN:qq475471465
常用器材:佳能5D3
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被46214次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
萧盛:你好! 以后发舞台片时,请在关键词中加 舞
笨羊:回复明月:加强交流
笨羊:一个小秘密一个小建议
一瓢海水:老师在您们当地拍的吗。
一瓢海水:花萼楼春祭 好片 老师拍的好
明月荷影 在车坛影协收录共有 738 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
持勤至暮
2019/4/19 17:04:34
岁月变迁
2019/4/18 17:43:43
日子
2019/4/17 19:15:47
变迁
2019/4/15 17:46:51
查看: 58 评论: 12 查看: 50 评论: 9 查看: 78 评论: 13 查看: 81 评论: 12
围屋岁月
2019/4/12 19:37:09
围屋生活
2019/4/4 20:19:45
家的味道
2019/4/2 18:54:50
岁月悠悠
2019/3/29 19:17:33
查看: 193 评论: 30 查看: 120 评论: 17 查看: 695 评论: 70 查看: 120 评论: 14
 
明月荷影 共有 722 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
持勤至暮
2019/4/19 17:04:34
岁月变迁
2019/4/18 17:43:43
日子
2019/4/17 19:15:47
变迁
2019/4/15 17:46:51
查看: 58 评论: 12 查看: 50 评论: 9 查看: 78 评论: 13 查看: 81 评论: 12
 
明月荷影 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
4-17 21:21 好影调!十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:18 十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:18 十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:16 十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:16 好意境,十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:15 十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:15 傩舞神秘!黑白真棒!十分精彩!欣赏学习,
4-17 21:12 十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:11 剪影生动!十分精彩!欣赏学习,问好老师!
4-17 21:09 十分精彩!欣赏学习,问好老师!
明月荷影 论坛发言1条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
10-10 16:35 请求删除片子
页面执行时间:200.195毫秒