'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 张文军 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 张文军 个人专辑

    模糊检索
张文军 个人专辑

张文军
-黄金会员-
---------------------------------------------------
山西省摄影家协会会员
---------------------------------------------------
注册日期:2011/5/2 18:10:14
来自  :山西左权
从事工作:
OICQ:
MSN:QQ:307366547
常用器材:NIKonD700
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被120476次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
一瓢海水:老师拍的走乡村不错,问侯
三湾红枫:老师,春节快乐!!!
新民:问好老师!
雨笑:高水平!
秋染枫林:感谢!
张文军 在车坛影协收录共有 1351 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
收获的季节-4
2019/10/8 18:26:10
收获的季节-3
2019/10/6 13:40:00
收获的季节-2
2019/10/4 17:19:44
收获的季节
2019/10/3 8:44:27
查看: 38 评论: 5 查看: 105 评论: 25 查看: 85 评论: 13 查看: 310 评论: 41
点亮希望
2019/10/2 20:23:33
老农
2019/9/15 18:11:25
开心庄稼汉
2019/9/11 19:44:46
抽烟的老头
2019/8/18 19:11:15
查看: 131 评论: 10 查看: 125 评论: 8 查看: 121 评论: 9 查看: 327 评论: 45
 
张文军 共有 1340 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
收获的季节-3
2019/10/6 13:40:00
收获的季节-2
2019/10/4 17:19:44
收获的季节
2019/10/3 8:44:27
点亮希望
2019/10/2 20:23:33
查看: 105 评论: 25 查看: 85 评论: 13 查看: 310 评论: 41 查看: 131 评论: 10
 
张文军 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
10-6 18:59 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:59 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:58 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:58 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:58 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:58 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:57 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:57 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:57 精彩!!老师晚上好!!
10-6 18:57 精彩!!老师晚上好!!
张文军 论坛发言23条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
10-6 12:54 上山一定辛苦了!!问好!!
10-6 12:54 真运气!!漂亮!!
10-6 12:52 漂亮!!真漂亮!!学习问好!!
7-23 23:49 会长及技术人员您们辛苦了!!!
6-7 19:33 祝贺!!!
6-7 19:31 祝贺!!祝贺!!!
6-7 19:29 祝贺!!!祝贺!!!
6-7 19:28 祝贺!!!祝贺!!!
6-7 19:12 祝贺!!祝贺!!
4-15 21:26 片子拍的确实好!!!学习了!!!!
页面执行时间:328.125毫秒