'20090502,luke对评论查询增加了top 10 摄影无界 车坛影协 --www.CTPS.cn-- 张文军 个人专辑
 
  | 首页 | 上传图片 | 影协园地 | 公告 | 分类 | 热评 点击 | 最新作品 | 推荐作品 |最新评论 | 封面 | 精华 | 专题 | 随机 | 关于影协 | 

车坛影协 --www.CTPS.cn-- -> 张文军 个人专辑

    模糊检索
张文军 个人专辑

张文军
-黄金会员-
---------------------------------------------------
山西省摄影家协会会员
---------------------------------------------------
注册日期:2011/5/2 18:10:14
来自  :山西左权
从事工作:
OICQ:
MSN:QQ:307366547
常用器材:NIKonD700
电子邮件:点击发送
个人主页:点击跳转

个人专辑被117542次关注
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 最新留言: 进入留言板
三湾红枫:老师,春节快乐!!!
新民:问好老师!
雨笑:高水平!
秋染枫林:感谢!
秋染枫林:张老师好!
张文军 在车坛影协收录共有 1290 件作品,最新近的8件作品,更多作品请点击  作者专辑
云雾太行
2018/7/21 15:53:52
太行风云(航拍)
2018/7/15 9:58:34
日落
2018/7/12 21:46:14
太行风云
2018/7/8 17:33:48
查看: 69 评论: 13 查看: 84 评论: 10 查看: 96 评论: 16 查看: 118 评论: 21
闹......
2018/5/8 16:58:05
老农
2018/5/8 9:40:33
现代耕作
2018/5/7 18:42:08
传统耕作
2018/5/7 11:51:25
查看: 177 评论: 24 查看: 458 评论: 59 查看: 144 评论: 18 查看: 231 评论: 26
 
张文军 共有 1284 件作品被车坛影协评为推荐作品,最近的4件作品,更多作品请点击  作者专辑
云雾太行
2018/7/21 15:53:52
太行风云(航拍)
2018/7/15 9:58:34
日落
2018/7/12 21:46:14
太行风云
2018/7/8 17:33:48
查看: 69 评论: 13 查看: 84 评论: 10 查看: 96 评论: 16 查看: 118 评论: 21
 
张文军 发表评论10条
-------------------------------------------------------------------------
7-15 13:35 精彩!!问候老师!!
7-15 13:35 精彩!!问候老师!!
7-15 13:32 精彩!!问候老师!!
7-15 13:30 精彩!!问候老师!!
7-15 13:27 精彩!!问候老师!!
7-15 13:25 精彩!!问候老师!!
7-15 13:20 精彩!!问候老师!!
7-15 13:20 精彩!!问候老师!!
7-12 22:23 精彩!!老师晚上好!!
7-12 22:09 祝贺!!老师晚上好!!
张文军 论坛发言23条  进入论坛
-------------------------------------------------------------------------
10-6 12:54 上山一定辛苦了!!问好!!
10-6 12:54 真运气!!漂亮!!
10-6 12:52 漂亮!!真漂亮!!学习问好!!
7-23 23:49 会长及技术人员您们辛苦了!!!
6-7 19:33 祝贺!!!
6-7 19:31 祝贺!!祝贺!!!
6-7 19:29 祝贺!!!祝贺!!!
6-7 19:28 祝贺!!!祝贺!!!
6-7 19:12 祝贺!!祝贺!!
4-15 21:26 片子拍的确实好!!!学习了!!!!
页面执行时间:257.813毫秒